> Sprawozdawzość

Sprawozdawzość

Sprawozdania roczne za 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach poniżej w załącznikach publikuje sprawozdania roczne za 2019.

Bilans jednostki budżetowej

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Rafał Krawiec | Data wprowadzenia: 2020-05-26 14:24:10 | Data modyfikacji: 2020-05-26 14:28:55.
Data wprowadzenia: 2020-05-26 14:24:10
Data modyfikacji: 2020-05-26 14:28:55
Opublikowane przez: Rafał Krawiec
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl