> Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 2/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wilczych z dnia 2 stycznia 2017 w
sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach

zarzadzenie nr 2_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Rafał Krawiec | Data wprowadzenia: 2018-11-23 12:56:36.
Data wprowadzenia: 2018-11-23 12:56:36
Opublikowane przez: Rafał Krawiec
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl