> Oferty pracy
Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko zastępcy kierownika w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach
2020-03-23 15:27:25
W związku z realizacją przez Gminę Wilczyce projektu pn.”RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” na wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach R  ...więcej

NABÓR na wolne stanowisko zastępcy kierownika w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach
2020-03-10 21:46:56
 W związku z realizacją przez Gminę Wilczyce projektu pn.”RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” na wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ra  ...więcej

Informacja o wyborze kandydata do zatrudnienia w związku z ogłoszeniem Kierownika OPS o zatrudnienie pracownika socjalnego-umowa na czas zastępstwa.
2020-02-21 18:31:54
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach informuje iż w związku z ogłoszeniem Kierownika OPS o zatrudnienie pracownika socjalnego-umowa na czas zastępstwa oferty złożyły 4 osoby. Komisja odrzuciła trzy oferty jako niespełniające wymagań n  ...więcej

Pracownik socjalny - umowa o pracę na czas zastępstwa
2020-02-06 22:11:32
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach zatrudniPracownika socjalnego - umowa o pracę na czas zastępstwa Wymagania niezbędne:1 ) obywatelstwo polskie,2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznyc  ...więcej

Informacja - nabór asystent rodziny
2019-08-21 11:48:05
Informuje się iż na ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania formalne. Komisja uznała iż osoba posiada odpowiednią wiedzę i predyspozycje osobowościowe Pani Stępień Justyna zostanie zatrudni  ...więcej

Nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY
2019-07-30 11:26:49
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach ZATRUDNI NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie z możliwością przekształcenia w Umowę o pracę (system zadaniowy) Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2019  ...więcej

Informacja -nabór asystent rodziny
2019-06-26 21:58:14
Informuje się iż na ogłoszenie o naborze na stanowisko asystent rodziny nie wpłynęła żadna oferta. Kierownik OPSKrystyna Oszczudłowska Wilczyce 2019-06-10  ...więcej

Informacja -zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2019-06-26 21:57:37
Informuje się iż na ogłoszenie -zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie wpłynęła żadna oferta. Kierownik OPSKrystyna Oszczudłowska Wilczyce 2019-06-10  ...więcej

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2019-05-20 22:38:48
Wilczyce 2019-05-21 Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. I. Zamawiający:Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach, 27-612 Wilczyce 174 II. Tryb udzielenia zamó  ...więcej

Nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY
2019-05-20 22:37:54
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach ZATRUDNI NA STANOWISKO:ASYSTENT RODZINY Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie z możliwością przekształcenia w Umowę o pracę (system zadaniowy)Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2019 r   ...więcej

Informacja w sprawie zgłoszonej oferty „Asystent rodziny”
2019-05-20 22:17:56
Informuje się, iż na zgłoszone ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta.   Krystyna OszczudłowskaKierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach  ...więcej

Informacja po zakończeniu postępowania
2019-05-20 22:16:44
Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.Informuje się, iż wpłynęła jedna oferta: 1. CE LINGUA Sp. z o.o. os. Bohaterów Września 1A/C 31-620 Kraków Wyko  ...więcej

Nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY
2019-04-26 22:49:56
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach ZATRUDNI NA STANOWISKO:ASYSTENT RODZINY Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie z możliwością przekształcenia w Umowę o pracę (system zadaniowy)Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2019 r 1.Wy  ...więcej

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2019-04-26 22:49:11
I. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach, 27-612 Wilczyce 174   II. Tryb udzielenia zamówienia: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego jest postępowaniem, którego wartość nie prze  ...więcej

Informacja -zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2019-04-26 22:48:09
nformuje się iż na ogłoszenie -zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie wpłynęła żadna oferta.   Kierownik OPS Krystyna Oszczudłowska Wilczyce 2019-04-2  ...więcej

Informacja - nabór asystent rodziny
2019-04-26 22:45:51
Informuje się iż na ogłoszenie o naborze na stanowisko asystent rodziny nie wpłynęła żadna oferta.   Kierownik OPS Krystyna Oszczudłowska Wilczyce 2019-04-25  ...więcej

Nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY
2019-04-07 20:16:56
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach ZATRUDNI NA STANOWISKO:ASYSTENT RODZINY Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie z możliwością przekształcenia w Umowę o pracę (system zadaniowy)Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2019 r   ...więcej

Informacja - nabór opiekun w OPS
2018-12-27 19:42:02
Informuje się iż na ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekun w ops wpłynęła jedna oferta: Pani Renaty Wójtowicz Po analizie dokumentów Komisja uznała iż oferta spełnia wymagania formalne i merytoryczne podane w ogłoszeniu.   ...więcej

Informacja -nabór asystent rodziny
2018-12-27 19:40:24
Informuje się iż na ogłoszenie o naborze na stanowisko asystent rodziny wpłynęła jedna oferta. Po analizie dokumentów Komisja uznała iż oferta nie spełnia wymagań formalnych podanych w ogłoszeniu. Oferta została odrzucona. Kierown  ...więcej

Nabór na stanowisko: opiekun w ops
2018-11-30 22:40:29
OGŁOSZENIE Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w WilczycachZatrudni na stanowisko: opiekun w ops 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełnić następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:a) posiada obywatelst  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 22
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl